მოხუცთა პანსიონ "სიკეთის ლამპარი"-ს 
ადმინისტრაცია.
მოხუცთა პანსიონ "სიკეთის ლამპარი"-ს
იურისტი: ირაკლი ბრეგვაძე